Het kantoor BNB Fiscale Advocatuur richt zich op bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke geschillen met de Belastingdienst. Binnen de hoofdgebieden fiscaal procesrecht, fiscaal boete- en strafrecht alsmede fiscaal invorderingsrecht wordt geadviseerd en geprocedeerd. Van bezwaar tot cassatie, van verzuimboeten tot FIOD-invallen en van aanmaningen tot aansprakelijkstellingen. Met BNB Advocatuur bent u zeker van advies en bijstand in conflictzaken met de Belastingdienst.

Tegenwoordig worden ook belastingadviseurs en accountants steeds vaker als object in onderzoeken door de overheid betrokken, met bestuurlijke boeten en strafrechtelijke vervolgingen, maar ook civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures tot gevolg. Ook hierin verleent BNB Advocatuur bijstand en voert zo nodig een actieve verdediging om een optimaal resultaat af te dwingen.

BNB Advocatuur is geen belastingadvieskantoor. BNB Advocatuur geeft geen (materiële) belastingadviezen en doet geen belastingaangiften.

Heeft u een (dreigend) conflict met de Belastingdienst? Heeft u een informatiebeschikking gehad? Is er een FIOD-inval geweest? Bent u aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld? Neem contact op met BNB Advocatuur.

Scroll naar boven