Rechtsvorm

BNB Advocatuur is de handelsnaam van BNB Fiscale Advocatuur B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Lelystad. Deze vennootschap is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70633908.

Het BTW-nummer is NL8584.01.964.B.01.

Beroepsorganisatie

BNB Advocatuur als kantoor en mr. K. Bozia als advocaat zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070-3353535, en behoren tot de Raad van de Orde van advocaten Midden Nederland. Zij volgen de beroepsverordening, richtlijnen en gedragsregels van deze organisatie. Deze regels zijn te raadplegen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheid

Advocaat mr. K. Bozia heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON Risk Services. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn openbaar en worden tevens met de opdrachtbevestiging gezonden.

Vervangingsregeling

Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen heeft BNB Advocatuur samenwerking gevonden met de onderstaande vervangers in geval van ontstentenis van mw. mr. K. Bozia:

Strafzaken
mr. Y. Karga (Plasman advocaten)
Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam

Fiscale zaken
mr. drs. P. Tan (Loenderveen Advocatuur)
Niastraat 1
3531 WR Utrecht

Interne klachtenregeling

BNB Advocatuur kent een klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

BNB Advocatuur is aangesloten bij de Geschillenregeling voor de advocatuur. Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Derdengeldenrekening

BNB Advocatuur ontvangt geen derdengelden en beschikt niet over een derdengeldenrekening. BNB Advocatuur maakt dan ook geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden.

Scroll naar boven