In het fiscaal boete- en strafrecht gaat het om overtredingen van de belastingwetgeving. Wanneer u wordt gedreigd of bent geconfronteerd met een bestuurlijke boete (door de Belastingdienst) of met een strafrechtelijke vervolging (door het Openbaar Ministerie) dan gaat men ervan uit dat u een overtreding hebt begaan. De dreiging kan al vroeg in het proces aanwezig zijn. Zo kunt u al te maken hebben met het boeterecht of strafrecht wanneer de Belastingdienst u wijst op de sancties die volgen als u niet voldoet aan uw informatieverplichtingen. Een fiscale strafzaak beperkt zich zelden tot een overtreding van alleen de belastingwet. Niet zelden zijn ook andere strafbare feiten aan de orde, zoals valsheid in geschrifte en witwassen.

Het is van belang dat u zo vroeg mogelijk op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Dat kan soms al voordat de FIOD een inval doet of een verhoor afneemt. Daarom is het raadzaam om vroegtijdig een advocaat-belastingkundige in te schakelen. BNB Advocatuur is gespecialiseerd in fiscale strafzaken en kan u dan ook hierin bijstaan. BNB Advocatuur verdedigt niet alleen uw zaak gedurende de rechtszaak, maar heeft ook de nodige ervaring in huis om in bepaalde gevallen overeenstemming te bereiken met het Openbaar Ministerie om een zaak buiten een strafzaak af te doen. 

Onderwerpen

  • Onjuiste aangifte
  • Vergrijpboeten
  • Verzuimboeten
  • Inval FIOD
  • Valsheid in geschrifte
  • Fiscale fraude
  • Ontneming wederrechtelijkverkregen voordeel
  • Inkeer
  • Fiscale strafbeschikking
Scroll naar boven