Deze disclaimer en privacyverklaring is van toepassing op de website www.bnbadvocatuur.nl en wordt beheerd door mw. mr. K. Bozia.

De informatie op deze website valt onder het intellectuele eigendomsrecht van BNB Advocatuur. Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen, met uitzondering voor eigen persoonlijk gebruik, zonder toestemming van BNB Advocatuur.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer juist is. BNB Advocatuur staat niet in voor de juistheid van de informatie. Het betreft algemene juridische informatie, welke niet direct toepasbaar is op uw situatie. BNB Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, ontstaan als gevolg van de informatie op de website.

Indien u BNB Advocatuur een e-mail stuurt dan stuurt u dit op eigen risico. BNB Advocatuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Door de website van BNB Advocatuur te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van hetgeen in deze disclaimer is vermeld.

Scroll naar boven